首页 古诗词 花非花

花非花

未知 / 郑如兰

延理释之。子文不听。
有朤貙如虎。
记得旧江皋。绿杨轻絮几条条。春水一篙残照阔,遥遥。有个多情立画桥。"
相思空有梦相寻,意难任。
不胜惆怅舞风斜。无缘影对金尊酒,可惜香和石鼎茶。
梦难裁,心欲破,泪逐檐声堕。想得玉人情,也合思量我。"
"断破重轮种者谁,银蟾何事便相随。莫言望夜无攀处,
打杀长鸣鸡,弹去乌臼鸟。愿得连暝不复曙,一年都一晓。
下手忙修犹太迟。蓬莱路,待三千行满,独步云归。
逐香车。
夜烛多同笑语归。君子是行应柏署,鄙人何望即柴扉。
"枝耸碧云端,根侵藓壁盘。几经良匠顾,犹作散材看。


花非花拼音解释:

yan li shi zhi .zi wen bu ting .
you lang chu ru hu .
ji de jiu jiang gao .lv yang qing xu ji tiao tiao .chun shui yi gao can zhao kuo .yao yao .you ge duo qing li hua qiao ..
xiang si kong you meng xiang xun .yi nan ren .
bu sheng chou chang wu feng xie .wu yuan ying dui jin zun jiu .ke xi xiang he shi ding cha .
meng nan cai .xin yu po .lei zhu yan sheng duo .xiang de yu ren qing .ye he si liang wo ..
.duan po zhong lun zhong zhe shui .yin chan he shi bian xiang sui .mo yan wang ye wu pan chu .
da sha chang ming ji .dan qu wu jiu niao .yuan de lian ming bu fu shu .yi nian du yi xiao .
xia shou mang xiu you tai chi .peng lai lu .dai san qian xing man .du bu yun gui .
zhu xiang che .
ye zhu duo tong xiao yu gui .jun zi shi xing ying bai shu .bi ren he wang ji chai fei .
.zhi song bi yun duan .gen qin xian bi pan .ji jing liang jiang gu .you zuo san cai kan .

译文及注释

译文
将(jiang)军的部下仍被派去守边,而他们悲愤,也只能仰天痛哭。
 我一年比一年不得意,新的一年又将会如何?回忆过去一起交游的朋友,现在活着的还有多少?我把闲居当(dang)作自由自在,把长寿看作补回岁月蹉跎。只有春色不管人情世故,在闲居的时候还来探望(wang)我。
泉眼悄然无声是因舍不得细细的水流,树荫倒映水面是喜爱晴天和风的轻柔。
可是明天我就要(yao)为国远行(xing),不得不起来看看天亮没亮是什么时候了。
 大王您难道没看见蜻蜓么?六只脚,四只翼,在天地(di)之间盘旋飞翔,俯身捉食蚊、虻,仰头承饮甘露,它自己以为没有灾难,与哪个也不相争了。可是没想到那五尺高的小孩子,正要调(diao)好黏糖,粘在丝绳上,加在它身上,将它从空中粘下来,给蚂蚁吃了。
为什么春风竟然容不得这些,惊走了莺黄又吹(chui)折数枝花。
 三月的隋堤,春水缓缓。此时鸿雁北归,我却要到飞鸿过冬的湖州。回望旧地,清清浅浅的泗水在城下与淮河交汇。想要让泗水寄去相思的千点泪,怎奈它流不到湖州地。
快刀剪去猪尾巴,随身牛肉当干粮。
与你的友情言不可道,经此一别,何时相遇?
此处虽然萧条了,但是一大早就来此为送别饯行的,并在这里放牧将要远行的马匹。
(题目)初秋在园子里散步
二八十六位侍女来陪宿,倦了便互相替代轮流上。
 齐王说:“能让我知道是什么道理吗?”

注释
⑺收取:收拾集起。
2、子:曲子的简称。
⑥玉楼金阙慵(yōng)归去:不愿到那琼楼玉宇之中,表示作者不愿到朝廷里做官。
南蕃:蜀
⒁青冢:杜甫诗中有“独留青冢向黄昏”及“千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论”诸句,此用其意。相传昭君墓上的草常青,故名青冢,在今呼和浩特市南。
66.虺(huǐ):毒蛇。
115. 遗(wèi):致送。

赏析

 第二首偈,也是惠能针对神秀的《无相偈》所作的。旨在说明“明镜”的清净,也即“自性”的清净,这是佛教徒坚信能到达理想境界人人所共有的主观条件。该偈亦见于敦煌写本《坛经》,但据郭朋《坛经校释》考证,这一首当属衍文。特别是前两句,虽调换了“身”、“心”二字的位置,实际也是重复神秀的话,不应视为惠能的思想。
 从“长者虽有问”起,诗人又推进一层。“长者”,是征夫对诗人的尊称。“役夫”是士卒自称。“县官”指唐王朝。“长者”二句透露出统治者加给他们的精神桎梏,但是压是压不住的,下句就终究引发出诉苦之词。敢怒而不敢言,而后又终于说出来 ,这样一阖一开,把征夫的苦衷和恐惧心理,表现得极为细腻逼真。这几句写的是眼前时事。因为“未休关西卒”,大量的壮丁才被征发。而“未休关西卒”的原因,正是由于“武皇开边意未已”所造成。“租税从何出?”又与前面的“千村万落生荆杞”相呼应。这样前后照应,层层推进,对社会现实的揭示越来越深刻。这里忽然连用了几个短促的五言句,不仅表达了戍卒们沉痛哀怨的心情,也表现出那种倾吐苦衷的急切情态。这样通过当事人的口述,又从抓兵、逼租两个方面,揭露了统治者的穷兵黩武加给人民的双重灾难。
 颈联宕开一层,由热想到避热。现实中既然没(ran mei)有可以躲避的清凉世界,诗人的思绪便飞向了虚幻的神仙世界。他想到神仙居住的昆仑山顶常年有雪,那海上仙山蓬莱岛,四季阴凉。对热想冷,由暑思冰雪,是诗人常用的构思,如杜甫《早秋苦热堆案相仍》:“南望青松架短壑,安得赤脚履层冰。”王令由冰雪而进一步扩展到神仙所居地的高寒,更为奇特。人间苦热,属意仙境,诗意到此似乎已尽,王令却又把思路猛地拉回,说即使有神山仙岛、清凉世界,但不能与普天下人一起享受,自己决不会独个前往。这尾联直接展示诗人广大的胸怀,与范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的思想完全一致,也是他“可以任世之重而有助于天下”(王安石语)的品质的表现。同时,“手提天下”,又展现了诗人勃勃壮志,及睥睨天下的豪情(hao qing)。
 此诗通篇全用比喻,想象新奇,结构精巧。清人沈德潜评论此诗说:“汉人每有此种奇想”(《古诗源》),确实显示了汉乐府的高度艺术表现力。
 此诗的几(de ji)个词语需要解释。“黄道”是太阳的轨道,因此也就是帝王之道。“鼎”是王朝正统的象征。“瑶池”是周穆王与西王母欢宴的地方,这里暗示过度奢侈或纵欲的要求。
 这六句在炼意上颇有独到之处。一个本来安分的人怎样走上那条危险之路,这是一个很复杂的过程。而诗人则紧紧抓住主人公几度徘徊,归而复出这一心理和行为的激烈矛盾,就写出其中的必然性。又如“盎中”以下两句。盎中无米,架上无衣,都是主人公眼见的事,可是,诗人却将“视”字属下句。这样,在表现效果上就大不同。盎中无米,架上无衣,是悲感之所由发,也就是主人公之所以不得不去冒险的根本原因。这是全诗的关键所在。如说“视盎中无斗米储”,就将本句与上句隔断,从而使语势陡然转折,上句的“悲”字就失却那种震撼心灵的力量。像诗中这样将“视”下属且加“还”字,就更加重了上句的意义:吃没吃,穿没穿,还有什么活路呢?因而具有征服读者的不可辩驳的力量。
 因为,痛苦与希望本来就同在。
 典故 :传说中,天上管理马匹的神仙叫伯乐。在人间,人们把精于鉴别马匹优劣的人,也称为伯乐。
 “开轩面场圃,把酒话桑麻”,才更显得畅快。这里“开轩”二字也似乎是很不经意地写入诗的,但上面两句写的是村庄的外景,此处叙述人在屋里饮酒交谈,轩窗一开,就让外景映入了户内,更给人以心旷神怡之感。对于这两句,人们比较注意“话桑麻”,认为是“相见无杂言”(陶渊明《归园田居》)。但有了轩窗前的一片打谷场和菜圃,在绿阴环抱之中,又给人以宽敞、舒展的感觉。话桑麻,就更让读(rang du)者感到是田园。于是,读者不仅能领略到更强烈的农村风味、劳动生产的气息,甚至仿佛可以嗅到场圃上的泥土味,看到庄稼的成长和收获,乃至地区和季节的特征。有这两句和前两句的结合,绿树、青山、村舍、场圃、桑麻和谐地打成一片,构成一幅优美宁静的田园风景画,而宾主的欢笑和关于桑麻的话语,都仿佛萦绕在读者耳边。它不同于纯然幻想的桃花源,而是更富有盛唐社会的现实色采。正是在这样一个天地里,这位曾经慨叹过“当路谁相假,知音世所稀”的诗人,不仅把政治追求中所遇到的挫折,把名利得失忘却了,就连隐居中孤独抑郁的情绪也丢开了。从他对青山绿树的顾盼、与朋友对酒而共话桑麻中可以看出,他的思绪舒展了,甚至连他的举措都灵活自在了。农庄的环境和气氛,在这里显示了它的征服力,使得孟浩然有几分皈依了。
 文章记述了郑国的上卿子皮和继任子产的一段对话,表现了子产的远见卓识和知无不言的坦诚态度,而子皮则虚怀若谷、从善如流,二人互相信任、互相理解,堪称人际(ren ji)关系的楷模。文章围绕用人问题展开对话,人物形象鲜明突出,语言简练畅达,叙述线索清晰,善用比喻,层层论证,令人信服。
 其二曰“辞藻典丽堂皇”。岑参虽尚奇丽,但并不排斥典丽堂皇之语。在岑参此诗中,虽然有若于奇险之韵脚,但也有不少典丽堂皇之造语,其例如“紫陌”、“皇州”、“金阙”、“玉阶”等,绝不亚于其他三诗。早朝诗毕竟要写宫廷气象,若一味追求奇险就有可能破坏诗中画面的和谐。岑诗虽押险韵而未过份,又用了若干典丽堂皇之辞藻表现宫廷气象,恰到好处地取得了平衡。其诗虽奇而又未离格,达到了奇不离正,正中有奇,得心应手的境界。

创作背景

 据词题可知,此词当作于宋孝宗淳熙元年(1174年)中秋夜,为赠友之作。当时辛弃疾任江东安抚司参议官,治所建康即今江苏省南京市。这时作者南归已整整十二年了。十二年中,为了收复中原,作者曾多次上书,力主抗金。起初始终坚持投降路线的宋高宗赵构传位于其族侄赵昚(孝宗),一时之间,南宋朝野弥漫着准备抗战的气氛。但经“符离之败”,“隆兴和议”,事实证明赵昚也是畏敌如虎的投降派。乾道元年(1165年),作者上赵昚《美芹十论》;乾道六年(1170年),上宰相虞允文《九议》,七年之内,连同另两篇,四次奏议,慷慨激昂,反复陈说恢复之事,但始终冷落一旁,未被采纳。在阴暗的政治环境中,作者只能以诗词来抒发自己的心愿。

 

郑如兰( 未知 )

收录诗词 (2832)
简 介

郑如兰 郑如兰(1835~1911),字香谷,号芝田,清淡水厅竹堑人,郑崇和三子用锦之次子。少年勤学,取进生员,因成绩优异而补增生,受知于台湾道丁曰健。光绪十五年(1889),因为办团练有功,由增生授候选主事,赏戴花翎,后加道衔。家业素丰,但自奉甚俭,尤不喜以财富夸耀于人,唯对公义之事则未有吝色,凡邑中所需困急,莫不慷慨捐输,故人人称诵其德行善举,颇能克承郑崇和、郑用锡、郑用鉴乡贤之风范。

十二月十五夜 / 碧鲁建杰

抚骓欲下重相顾,艳态花无主。手中莲锷凛秋霜,
酒浮金屑。征云雨,调丝竹,此时难辍。欢极、
不如闻早还却愿。免使牵人虚魂乱。风流肠肚不坚牢,只恐被伊牵引断。"
实曰洞天。峰峦黛染,岩岫霞鲜。金房玉室,羽盖云輧。
不逢仙子,何处梦襄王¤
忘归来。"
"儿家夫婿心容易,身又不来书不寄。闲庭独立鸟关关,
"心则不竞。何惮于病。


绿水词 / 糜阏逢

"世间尤物意中人。轻细好腰身。香帏睡起,发妆酒酽,红脸杏花春。
海内芳声谁可并,承家三代相门深。剖符已副东人望,援笔曾传圣主心。此地清廉惟饮水,四方焦热待为霖。他年莫学鸱夷子,远泛扁舟用铸金。
"江畔,相唤。晓妆鲜,仙景个女采莲。请君莫向那岸边。
帝里却归犹寂寞,通州独去又如何。"
何山弁山秀可掬,上若下若苹苕绿。翰林学士偶归来,亭倚鸥波送飞鹄。鹄飞尽没沧茫境,衣上青天倒摇影。鹿头舫子湖州歌,想带南风觉凄冷。冰盘瓜李进仲姬,生绡画就复题诗。郑虔三绝世无有,于乎何幸再见至大三年时!
前后两调,各逸其半)
鹪鹩,小鸟也,生于蒿莱之间,长于藩篱之下,翔集寻常之内,而生生之理足矣。色浅体陋,不为人用,形微处卑,物莫之害,繁滋族类,乘居匹游,翩翩然有以自乐也。彼鹫鹗惊鸿,孔雀翡翠,或凌赤霄之际,或托绝垠之外,翰举足以冲天,觜距足以自卫,然皆负矰婴缴,羽毛入贡。何者?有用于人也。夫言有浅而可以托深,类有微而可以喻大,故赋之云尔。何造化之多端兮,播群形于万类。惟鹪鹩之微禽兮,亦摄生而受气。育翩翾之陋体,无玄黄以自贵。毛弗施于器用,肉弗登于俎味。鹰鹯过犹俄翼,尚何惧于罿罻。翳荟蒙笼,是焉游集。飞不飘扬,翔不翕习。其居易容,其求易给。巢林不过一枝,每食不过数粒。栖无所滞,游无所盘。匪陋荆棘,匪荣茞兰。动翼而逸,投足而安。委命顺理,与物无患。伊兹禽之无知,何处身之似智。不怀宝以贾害,不饰表以招累。静守约而不矜,动因循以简易。任自然以为资,无诱慕于世伪。雕鹖介其觜距,鹄鹭轶于云际。稚鸡窜于幽险,孔翠生乎遐裔。彼晨凫与归雁,又矫翼而增逝。咸美羽而丰肌,故无罪而皆毙。徒衔芦以避缴,终为戮于此世。苍鹰鸷而受譄,鹦鹉惠而入笼。屈勐志以服养,块幽絷于九重。变音声以顺旨,思摧翮而为庸。恋钟岱之林野,慕陇坻之高松。虽蒙幸于今日,未若畴昔之从容。海鸟鶢鶋,避风而至。条枝巨雀,踰岭自致。提挈万里,飘飖逼畏。夫唯体大妨物,而形瑰足玮也。阴阳陶蒸,万品一区。巨细舛错,种繁类殊。鹪螟巢于蚊睫,大鹏弥乎天隅。将以上方不足,而下比有余。普天壤以遐观,吾又安知大小之所如?
黄金台上瞻仙仗,野旷风清辇道疏。最爱沙河星月皎,夜深偏照紫宸居。


题骤马冈 / 秃展文

弟侄意初定,交朋心尚惊。自从经难后,吟苦似猿声。"
斜阳似共春光语,蝶争舞,更引流莺妒。魂销千片玉樽前,
八极神乡,十州异境。翠阜丹丘,潜伏灵圣。惟彼武夷,
人欲不饭筋骨舒,夤缘须入郇公厨。
钟鼓旌旗引六飞,玉皇初着画龙衣。泰坛烟尽星河晓,万国心随彩仗归。
青衣玉女啸鸾弦。身在大罗天¤
有韵自成风雨天。尘□路岐分夜月,烧侵根脚起残烟。
恼杀东风误少年。"


寒食下第 / 云傲之

梧桐落,蓼花秋。烟初冷,雨才收,萧条风物正堪愁。人去后,多少恨,在心头。燕鸿远,羌笛怨,渺渺澄波一片。山如黛,月如钩。 笙歌散,梦魂断,倚高楼。
"苕花飞尽汀风定。苕水天摇影。画船罗绮满溪春。一曲石城清响、入高云。
阶除添冷淡,毫末入思惟。尽道生云洞,谁知路崄巇."
曾孙侯氏百福。"
辩治上下。贵贱有等明君臣。
太仓日富中邦最。宣室夜思前席对。归心怡悦酒肠宽,不泛千钟应不醉。"
二月河津杨柳花,东风摇曳落谁家。春光九十今将半,怅望青楼夕照斜。
既定尔娄猪。盍归吾艾猳。


形影神三首 / 戏甲申

红缨锦襜出长楸¤
百花芳草佳节。
常爱鲁仲连,退身得其趣。不知鸱夷子,更入五湖去。云霞恣摇曳,鸿鹄无低翥。万里天地空,清飙在平楚。藏名向宠节,辞疾去公务。夜尽醉弦歌,日高卧烟树。岂嗤生前乐,千载自垂裕。论道复论功,皆可黄金铸。
"两条红粉泪,多少香闺意。强攀桃李枝,敛愁眉¤
黄昏慵别,炷沉烟,熏绣被,翠帷同歇。醉并鸳鸯双枕,
座主审权,门生处权。
作睿由稽古,昭仁事措刑。上玄劳眷佑,高庙保忠贞。
"花映柳条,闲向绿萍池上。凭栏干,窥细浪,雨萧萧¤


送温处士赴河阳军序 / 郝奉郦

我忆欢游无计奈,除却且醉金瓯。醉了醒来春复秋,我心事、几时休。"
不亲富贵,不疏贫贱,只要心坚。不在劳神,不须苦行,
病就山中隐,烽催海上舟。连城新鬼哭,深壁大臣羞。赤眚缠金火,炎风污马牛。遥占女兄弟,先已下长洲。
义髻抛河里,黄裙逐水流。
安得神仙术,试为施康济。使此平望村,如吾江子汇。
我马流汧。汧繄洎凄。
断肠西复东。
秦姬秾丽云梳发。持酒唱歌留晚发。骊驹应解恼人情,欲出重城嘶不歇。"


丁督护歌 / 端木胜楠

月推一月,今年不了,又待来年。有限光阴,无涯火院,
浅不可与测深。愚不足与谋知。
空劳纤手,解佩赠情人。
"登高唯北望,菊助可□明。离恨初逢节,贫居只喜晴。
谁道闲情抛弃久,每到春来,惆怅还依旧。
客梦躬耕陇,儿书报过家。月明山怨鹤,天黑道横蛇。宝气空遗水,春程不见花。衰容愧耆旧,犹语玉人车。
烂熳三春媚,参差百卉妍。风桃诸处锦,洛竹半溪烟。
花蕊茸茸簇锦毡¤


咏怀八十二首·其一 / 闻人璐

曲江魂断芳草,妃子愁凝暮烟。长笛此时吹罢,
将欲踣之。心高举之。
"燕双飞,莺百转,越波堤下长桥。斗钿花筐金匣恰,
藕花珠缀,犹似汗凝妆。
梧桐落,蓼花秋。烟初冷,雨才收,萧条风物正堪愁。人去后,多少恨,在心头。燕鸿远,羌笛怨,渺渺澄波一片。山如黛,月如钩。 笙歌散,梦魂断,倚高楼。
虽然有两翅,了自无毛衣。若非饱石髓,那得凌□□。
愿王更隐抚忠节。勿为谗口能谤亵。"
"甚处寻芳赏翠,归去晚。缓步罗袜生尘,来绕琼筵看。金缕霞衣轻褪,似觉春游倦。遥认,众里盈盈好身段。


国风·唐风·山有枢 / 束孤霜

众里识中散,野鹤自昂藏。萤窗雪屋十载,南国秀孤芳。河汉胸中九策,风雨笔头千字,画省姓名香。文采黑头掾,辉映汉星郎。怕山间,猿鹤怨,理归*。人生几度欢聚,且莫诉离肠。休恋江湖风月,忘却云霄阊阖,鸿鹄本高翔。笑我漫浪者,丘壑可徜徉。
西入秦。五羖皮。
人欲别,马频嘶,绿槐千里长堤。出门芳草路萋萋,
长思忆,思忆佳辰轻掷。霜月透帘澄夜色,小屏山凝碧¤
媚欺桃李色,香夺绮罗风。每到春残日,芳华处处同。"
鹪鹩,小鸟也,生于蒿莱之间,长于藩篱之下,翔集寻常之内,而生生之理足矣。色浅体陋,不为人用,形微处卑,物莫之害,繁滋族类,乘居匹游,翩翩然有以自乐也。彼鹫鹗惊鸿,孔雀翡翠,或凌赤霄之际,或托绝垠之外,翰举足以冲天,觜距足以自卫,然皆负矰婴缴,羽毛入贡。何者?有用于人也。夫言有浅而可以托深,类有微而可以喻大,故赋之云尔。何造化之多端兮,播群形于万类。惟鹪鹩之微禽兮,亦摄生而受气。育翩翾之陋体,无玄黄以自贵。毛弗施于器用,肉弗登于俎味。鹰鹯过犹俄翼,尚何惧于罿罻。翳荟蒙笼,是焉游集。飞不飘扬,翔不翕习。其居易容,其求易给。巢林不过一枝,每食不过数粒。栖无所滞,游无所盘。匪陋荆棘,匪荣茞兰。动翼而逸,投足而安。委命顺理,与物无患。伊兹禽之无知,何处身之似智。不怀宝以贾害,不饰表以招累。静守约而不矜,动因循以简易。任自然以为资,无诱慕于世伪。雕鹖介其觜距,鹄鹭轶于云际。稚鸡窜于幽险,孔翠生乎遐裔。彼晨凫与归雁,又矫翼而增逝。咸美羽而丰肌,故无罪而皆毙。徒衔芦以避缴,终为戮于此世。苍鹰鸷而受譄,鹦鹉惠而入笼。屈勐志以服养,块幽絷于九重。变音声以顺旨,思摧翮而为庸。恋钟岱之林野,慕陇坻之高松。虽蒙幸于今日,未若畴昔之从容。海鸟鶢鶋,避风而至。条枝巨雀,踰岭自致。提挈万里,飘飖逼畏。夫唯体大妨物,而形瑰足玮也。阴阳陶蒸,万品一区。巨细舛错,种繁类殊。鹪螟巢于蚊睫,大鹏弥乎天隅。将以上方不足,而下比有余。普天壤以遐观,吾又安知大小之所如?
嘉荐伊脯。乃申尔服。
此际寸肠万绪。惨愁颜、断魂无语。和泪眼、片时几番回顾。伤心脉脉谁诉。但黯然凝伫。暮烟寒雨。望秦楼何处。"


疏帘淡月·寓桂枝香秋思 / 乌慧云

对月临风,空恁无眠耿耿,暗想旧日牵情处。绮罗丛里,有人人、那回饮散,略曾谐鸳侣。因循忍便瞪阻。想思不得长相聚。好天良夜,无端惹起,千愁万绪。"
雨微,鹧鸪相逐飞¤
"天口骈。谈天衍。
楚野平千里,吴江曲一边。标形都大别,洞府岂知焉。
上惟立德,下无疏亲。皇风荡荡,黔首淳淳。天下有道,
地非七里滩,名乃千古同。神仙聊戏剧,何有一丝风。
烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼。远客扁舟临野渡, 思乡处,潮退水平春色暮。 兰桡举,水文开,竞携藤笼采莲来。回塘深处遥相见, 邀同宴,渌酒一卮红上面。 归路近,扣舷歌,采真珠处水风多。曲岸小桥山月过, 烟深锁,豆蔻花垂千万朵。 乘彩舫,过莲塘,棹歌惊起睡鸳鸯。带香游女偎伴笑, 争窈窕,竞折团荷遮晚照。 倾绿蚁,泛红螺,闲邀女伴簇笙歌。避暑信船轻浪里, 闲游戏,夹岸荔支红蘸水。 云带雨,浪迎风,钓翁回棹碧湾中。春酒香熟鲈鱼美, 谁同醉?缆却扁舟篷底睡。 沙月静,水烟轻,芰荷香里夜船行。绿鬟红脸谁家女, 遥相顾,缓唱棹歌极浦去。 渔市散,渡船稀,越南云树望中微。行客待潮天欲暮, 送春浦,愁听猩猩啼瘴雨。 拢云髻,背犀梳,焦红衫映绿罗裾。越王台下春风暖, 花盈岸,游赏每邀邻女伴。 相见处,晚晴天,刺桐花下越台前。暗里回眸深属意, 遗双翠,骑象背人先过水。 携笼去,采菱归,碧波风起雨霏霏。趁岸小船齐棹急, 罗衣湿,出向桄榔树下立。 云髻重,葛衣轻,见人微笑亦多情。拾翠采珠能几许, 来还去,争及村居织机女。 登画舸,泛清波,采莲时唱采莲歌。拦棹声齐罗袖敛, 池光飐,惊起沙鸥八九点。 双髻坠,小眉弯,笑随女伴下春山。玉纤遥指花深处, 争回顾,孔雀双双迎日舞。 红豆蔻,紫玫瑰,谢娘家接越王台。一曲乡歌齐抚掌, 堪游赏,酒酌螺杯流水上。 山果熟,水花香,家家风景有池塘。木兰舟上珠帘卷, 歌声远,椰子酒倾鹦鹉盏。 新月上,远烟开,惯随潮水采珠来。棹穿花过归溪口, 酤春酒,小艇缆牵垂岸柳。
翠匀粉黛好仪容,思娇慵¤